Lída dělí svůj čas mezi rodinu v Česku a vnoučata v Kalifornii. Je vášnivá turistka a do svých obrazů vtěluje místa, která ji na výletech - ať už v Evropě nebo Americe - zaujala.
Podle dobré fotografie namaluje i vaše oblíbená místa.

Lída divides her time between her family in Czech Republic and grandchildren in California. She is devoted hiker and her paintings reflect places that atracted her.
Lída can paint your favourite place based on your photography.


Kontakt / Contact: neufussoval@seznam.cz