První sníh First snow 2023
Ani po třech zimách ve Wyomingu se nám neomrzel sníh — a nedočkavě ho vyhlížíme, aby přikryl smutnou podzimní krajinu, z níž zmizely zářivé podzimní listy. Even after three winters in Wyoming, we did not get tired of snow — and we eagerly await its arrival, to let it cover the fall landscape when glowing autumn leaves disappear.
Snowy Range, 15. října: Za sněhem vyrážíme do vysokých hor — než nám zavřou silnice. Snowy Range, October 15: We set out to snow in high mountains — before they close the roads.
Box Canyon, 23. října: O týden později a pár (tisíc) metrů níže, sníh není. Naštěstí je Box Canyon krásný i tak. Box Canyon, October 23: A week later and a few (thousand) feet lower, there is no snow. Fortunately, Box Canyon is beautiful even so.
Vedauwoo, 19. listopadu: za další měsíc zima slezla z hor na Vedauwoo — ale Turtle Rock s kamenným velbloudem si ještě stále drží podzimní podnebí. Velbloud na jižním svahu se vyhřívá ve slunci, zatímco severní strana hřebene, kterou se jde k Velbloudovi, má už sněhovou pokrývku. Vedauwoo, November 19: another month later, winter has crept down from the mountains into Vedauwoo — but Turtle Rock with a stony camel still holds on to fall climate, while the northern side of the ridge, through which one approaches the Camel, is already covered.
Pinball, 26. listopadu: tato stezka k Zašitému vodopádu, kam jsme tentokrát nedošli, nás překvapila malebnou a lidmi i o sobotě nedotčenou sněhovou ozdobou, a taky skutečností, že tu kupodivu nefoukalo, i když se jde po hřebenu nad údolím potoka. Pinball, November 26: this trail to the Hidden Falls, which we did not reach this time, surprised us with its picturesque snow cover, untouched by people even on a Saturday, and by the fact that it was not windy, despite following a ridge above a creek gulch.
Tie City, 28. listopadu: Chvilkami jsem litovala, že jsem si přeci jen nevzala běžky, neboť zjevně nadšenci na lyžích lesem projížděli — a chvilkami jsem byla ráda, že jdu pěšky, protože prvního sněhu byla jen jedna vrstva prašanu, která zákeřně zakrývala šutry a jiné překážky. Tie City, November 28: At times I regretted not having brought my skis after all, for some eager souls had obviously skied through the forest — and then again I was glad I was just hiking, as the first snow consisted of merely one layer of powder, cunningly hiding rocks and other obstacles.
Snowy Range - prosinec: Lyžařské středisko Snowy Range otevřelo prvího prosince, a tak jsme mohli trochu brousit upravené sjezdovky. Sněhu furt není nijak extra, část je stále umělá. Snowy Range - December: Ski resort Snowy Range has opened on first of December, and thus we could lap the groomed slopes. The snow is still nothing much, as parts are artificial.
A HROCH.NET document