Evropa 2023 Europe 2023
Do/Z Česka jsem letěla přes postupový cíl v Mnichově. On my flight to/from Czechia, Munich was my intermediate waypoint.
6. - 7. září, Mnichov: Evropské prázdniny jsem zahájila koupáním se v rybníku Unterschleißheimer, návštěvou zahrad zámku Schleißheim a výletem do mnichovského Olympijského centra. September 6 - 7, Munich: I started my European vacation by swimming in a lake in Unterschleißheim, visiting Schleißheim Palace, and sightseeing at Munich's Olympic Park.
8. - 17. září, Praha: většina mého pobytu se odehrávala na dohled řeky Vltavy. September 8 - 17, Prague: most of my stay happened near Vltava River.
18. září, Mnichov: půl dne před odletem jsem věnovala zkoumáním schleißheimských zahrad. Po naší wyomingské divočině jsou učesané upravené zahrady ta správná prázdninová exotika. September 18, Munich: half day before my departure, I focused on exploring gardens of Schleißheim Palace. After our Wyoming wilderness, trimmed and groomed gardens are the right type of exotic vacation.
A HROCH.NET document