Wyomingské prázdniny 2023 Wyoming Vacation 2023
Žijeme v tak krásném místě, že jsme zatím nepocítili potřebu jezdit někam "na dovolenou" — hory a lesy máme v dosahu denních výletů, a tak náš jediný delší pobyt mimo domov se konal v rámci Rivertonského balonářského srazu. We live in such a beautiful place that we so far had not felt a need to travel somewhere "to have a vacation" — mountains and forests loom within range of daily trips, and so our only longer stay away from home took place in the context of the Riverton balloon rally.
2. července: Severní vraní nádrž je nejméně navštěvované jezero ze tří nádrží ve státním parku Curt Gowdy. Co víc, na západě hraničí s národním lesem a terén není vybaven turistickými cestičkami. Jsou tam krásné skály, vyhlídky a klid. July 2: North Crow Reservoir is the least visited of the three lakes in Curt Gowdy State Park. Moreover, it borders from the west on National Forest and the terrain is not developed with tourist trails. One finds beautiful rocks, views and quiet there.
9. července: I obyčejná procházka v Shermanských horách poblíž Blairu se ukázala býti velmi malebnou a fotogenickou. July 9: Even a common walk in Sherman Mountains near Blair turned out very picturesque and photogenic.
14. července: V rámci třídenního pobytu na Rivertonském (balonářském) Rendezvous jsme nemohli vynechat Národní Muzeum Vojenské Techniky v Dubois. July 14: While ballooning for three days at Riverton Rendezvous, we could not miss National Museum of Military Vehicles in Dubois.
15. července: taktéž jsme si nemohli nechat ujít horké prameny v Thermopolis. July 15: we could also not skip Thermopolis hot springs.
23. července: dva dny před příjezdem návštěvy jsme jeli zkontrolovat Snowy Range — zda už trochu polevil sníh a bude možné vzít hosty na naší oblíbenou túru. Nakombinovali jsme to i s Hobo Hot Springs v Saratoze. July 23: two days before our visitors' arrival, we went to check out Snowy Range — whether the snow has eased up already to allow our guest onto our favorite trail. We combined our trip with Hobo Hot Springs in Saratoga.
A HROCH.NET document