Konečně zima 2023 Finally, Winter 2023
Ne, že bychom se nemohli dočkat, ale zima ve Wyomingu je skutečně krásná. To je dobře, protože zabírá citelnou část roku. It's not that we could not wait for it to come, but winter in Wyoming is indeed beautiful. This is well, as it occupies a considerable part of the year.
Krabicový kaňon, 7. ledna: Lisa prohlásila, že už má plné zuby sezení doma, a vydali se se Sidem na procházku po naší nejbližší skalnaté atrakci. V masivním skalnatém kopci jménem Želví skála se skrývá kaňon, z něhož lze, pokud ovšem není moc sněhu, vyšplhat až na vyhlídku do kraje. Tentokrát sněhu bylo dost. Box Canyon, January 7: Lisa declared that she was sick of sitting at home, and Sid and she went for a walk to our closes rocky attraction. Inside a massive rocky hill called Turtle Rock, there is hidden a canyon, from which one can, as long there's not too much snow, climb up to a viewpoint overlooking a vast landscape. There was too much snow.
Lednové a únorové lyžování se vyznačovalo spoustami sněhu, což komplikovalo dopravní situaci — ale v přírodě tvořilo kouzelné scenérie. Fotila jsem asi víc než zdrávo — pokud vám padesátá fotka zasněžených stromečků přijde nudná, klidně tuto sekci přeskočte. January and February skiing featured an abundance of snow, which complicated traffic situation — but created magical sceneries in the nature. I may have taken more pictures than is sane — if you find the fiftieth snapshot of snow-covered trees boring, feel free to skip this section.
Zima na ranči: Přestože chlívek a cestičky k němu odhrabáváme jako první (předtím, než vyhrabáváme garáže, auta, příjezdovku a přístupy k domu), zvěř se zdá nenadšená úrovní poskytovaných služeb. Bílé svinstvo studí, a kozenky se do něj propadají — díky krátkým nožičkám — až po břicha. Ranch in winter: Although the shed and the paths to it get our snow-clearing priority (even before garages, cars, driveway and entrance access), the animals seem to be dissatisfied with the service level. White stuff is cold, and goaties fall through it so it's up to their bellies, thanks to their short legs.
Nádrž Žulové Prameny, 5. března: Dopolední předpověď slibovala sluníčko, a tak jsme se (Carol a Sid) vydali na krátkou procházku po nejhezčím rameni největšího jezera v našem nejbližším státním parku Curt Gowdy. Ale protože jsme výpravy, dostali jsme se tam až po poledni, a brzy nás zase vyhnala sněhová přeháňka. Granite Springs Reservoir, March 5: Morning forecast had promised sunshine, and so we (Carol and Sid) jouneyed to a short walk on the prettiest arm of the largest lake in our closest State Park, Curt Gowdy. But as we lingered with preparations, we got there only after noon, and got soon chased out again by a snow shower.
Březnové lyžování: ač tomu pohled z okna moc nenasvědčoval, březnové lyžování už bylo jarní — místy sníh odtával (a zase připadával), místy byla ledovka či naopak břečka. March skiing: although a view from our window would not suggest it, skiing in March showed all signs of spring — some spots had melted down to the ground (and soon got covered by new snow), some spots got icy or again, slushy.
Želví skála, 19. března: Proskuhrav s rýmičkou valnou část zimy doma, Sid se vydal sólo na oblíbenou lokalitu, zatímco Carol běžkovala o deset mil na severozápad. Objevil novou větev přírodních piknikových teras s náramnými výhledy. Turtle Rock, March 19: Having whimpered with common cold throughout a solid portion of winter at home, Sid embarked solo to our favorite location, while Carol went skiing some ten miles north-west of him. He discovered a new branch of natural picnic terraces with grand views.
Na ranči je skoro jaro: což znamená, že je venku furt kosa, občas napadne sníh, pak zase sleze, do toho studeně a často silně fouká. První jarní den přišel, rozezpívali se ptáci, a pak nasněžilo a jarní den šel zase lyžovat. Almost spring around the ranch: means that keeps being cold out there, snow falls only sometimes, then melts again; wind is cold and often quite strong. First day of spring came and birds started singing, then some more snow fell and the spring day went skiing again.
A HROCH.NET document