Léto 2022 Summer 2022
Kromě velkých výletů na balóny do Driggse a Rivertonu, jsme přes léto courali po nejbližším (krásném) okolí. Apart from the major ballooning trips to Driggs and Riverton we made several outings into to closest surrounding.
10. července: zkusili jsme znovu výlet k Mirror Lake, tentokrát už se to obešlo bez sněhu, takže jsme vyšli i kousek Lake Trail — co nám dovolila Sidova křuplá záda. July 10: we tried again getting to Mirror Lake — this time without snow so we were able to hike a bit of the Lake Trail — as much as Sid's hurt back allowed us.
26. července: Box Canyon s návštěvou. July 26: Box Canyon with our visitor.
27. července: Letecký den — Thunderbirds. July 27: Air show — Thunderbirds.
31. července: Výlet s trojicí teenagerů na náš oblíbený Lake Trail pod Medicine Bow Peak jsme museli zkrátit kvůli blížící se bouřce. July 31: We took three teenagers for our favorite hike on Lake Trail under the Medicine Bow Peak. We had to cut it short because of an approaching storm.
Červenec na ranči. July on the ranch.
A HROCH.NET document