Jaro na horách 2022 Spring Mountains 2022
V červnu je na horách ještě sníh — množství záleží více na nadmořské výšce než datu. There's snow on the mountains in June — and its amount depends more on altitude than date.
Colorado, silnice č. 14, prvního června: Sid si objel jednodenní kolečko nejbližším horským Coloradem přes Laramie, Walden a Fort Collins.
Walden a řeka Illinois jsou ve čtyřiadvaceti stovkách metrů; průsmyk Cameron je ve třech kilometrech; vodopády Poudre a kopce nad Rustic jsou ve dvou a půl tisících metrech.
Colorado, Highway 14, first of June: Sid made a one-day round-trip through the nearest alpine Colorado via Laramie, Walden, and Fort Collins.
Walden and Illinois River are located at eight thousand feet; Cameron Pass is in ten thousand feet; Poudre Falls and Rustic Hills are at 8,400 feet.
Medicine Bow, třetího června: o dva dny později, ale ve třech tisících dvou stech metrech nad mořem. Medicine Bow, third of June: two days later but at ten thousand five hundred feet.
Blair, devatenáctého června: ve dvou a půl tisících metrech je v půlce června jaro. Blair, nineteenth of June: at eight thousand two hundred feet altitude, mid-June means spring.
Crystal Reservoir, devatenáctého června: Stejný den, o čtyři sta metrů níže, je letní vedro. Crystal Reservoir, nineteenth of June: Same day, a twelve hundred feet lower, summer heat prevails.
A HROCH.NET document