Jaro 2022 Spring 2022
Jaro bylo velmi váhavé a nakonec zlomyslná zima na nás vyklopila sníh ještě koncem května. Spring was very hesitant and in the end, the evil-minded winter still dumped snow on us by the end of May.
Curt Gowdy State Park 17. dubna: Tom a Sid se vydali na výšlap k Hidden Falls. Ty jsou skutečně "schované", vidět jsou jen z jednoho místa — pokud se člověk nehodlá brodit průrvou pod vodopád (což v době, kdy je na potoce ještě led, se nechtělo nikomu). Curt Gowdy State Park April 17th: Tom and Sid went on a Hidden Falls hike. The falls are truly "hidden", you can see them from only one spot — if you do not want to wade through the narrows right under them (which, when there is still ice on the creek, did not tempt anybody).
Curt Gowdy State Park II: 26. dubna už bylo úplně jarní počasí a my jsme konečně viděli, proč je tento park tak oblíbený. Krásné cestiky kolem Vraního potoka, možnost chodit, jezdit na horském kole či koni mezi malebnými skalami — a to vše kousíček od města. Curt Gowdy State Park II: 26th April brought spring weather and we have finally discovered why this park is so popular. Beautiful trails along Crow Creek offer options to hike, mountain bike or ride horses among picturesque rock formations — all this just an half hour from the town.
Náš zvěřinec: Kromě koz a slepic máme teď už i dva divoké králíky — původní králici Jackie (s prokousnutým uchem) a jejího malého potomka, který se rozhodl bydlet v chlívku. Our menagerie: Apart from the goats and chickens, we have acquired two wild bunnies — the original bunny Jackie (with a torn ear) and her little offspring, who has decided to live in the goat barn.
Co se jinam nevešlo. Miscellaneous
A HROCH.NET document