Skalisté hory 2022 Rocky Mountain 2022
V květnu už jsme se odvážili do opravdovských hor, národního parku Rocky Mountain. By May we dared to enter real mountains; Rocky Mountain National Park.
15. května: V neděli jsme dorazili ke Karlovi tak brzy, že jsme ještě zvládli kolečko kolem Bear Lake a nakonec i procházku k Nymph Lake. May 15th: On Sunday we've reached Karel's place so early that we managed to fit in a walk around Bear Lake, and eventually a hike up to Nymph Lake.
16. května: V pondělí jsme si vybrali túru k Bierstadt Lake. V průvodci psali, že trasa od Bear Lake je sice delší, ale zato pohodlnější, protože se nemusí šplhat do kopce po moréně jako na Bierstadt Trail. I zvolili jsme tuto variantu a v půlce poněkud litovali. Místy jsme se propadali po kolena a výše, občas jsme to měli zpestřené potokem pod závějí, takže u jezera jsem ždímala boty i ponožky. Dolů jsme s Hrochem zbaběle zvolili zkratku morénou (poté, co jsme ověřili od příchozích turistů, že je tato cesta suchá) a pověřili Toma, aby vyběhnul sněhem k Bear Lake a přivezl nám auto. May 16th: On Monday we chose a hike to Bierstadt Lake. The guidebook wrote about a route from Bear Lake being a bit longer, but more comfortable, as one does not climb uphill in a moraine, as is the case with Bierstadt Trail. Hence we chose the easier path, and by the time we reached its middle, we somewhat regretted it. In spots we would break through the surface of snowbanks up to our knees or higher, and by the time we reached the lake, I was wringing my socks and shoes. Hippo and I cowardly continued down the moraine shortcut (after we made sure from approaching tourists that this route was indeed dry), and delegated Tom to run up back through all that snow to Bear Lake, and bring the car.
A HROCH.NET document