Kůzlata 2021 Kids 2021
Letošní kůzlata se stihla všechna narodit v březnu, i když s třítýdenním rozdílem. This year's kids managed to be all born in March, even if with more than three weeks apart.
7. - 12. března: Sedmého se Večernici narodila trojčata. Pojmenovali jsme je Ozzy Osbourne, Freddy Mercury a Mick Jagger. Ovšem pak jsme zjistili, že Ozzy je holka, takže byla přejmenovaná na Bonnie Tyler. Bonnie je zvláštní koza, velmi samostatná a velmi svéhlavá, už jako novorozené kůzlátko si klidně odkráčela od mámy a nepřišla zpět ani na volání. March 7 - 12: Twilight's triplets were born on the seventh. We named them Ozzy Osbourne, Freddy Mercury and Mick Jagger. However we then found out that Ozzy is actually a girl, so she was renamed Bonnie Tyler. Bonnie is a very special goat, very independent and stubborn. Even as a tiny goat kid she would leave her mom and would not return, not even when called.
13. - 29. března: Sotva se dětičky Večernice trochu rozkoukaly, přišla velká bouře. Tu přečkaly v zatepleném chlívku a pak machrovali na závějích, do kterých se - narozdíl od velkých koz a lidí - nepropadaly. March 19 - 29: Twilight's babies had hardly time to explore the world, when the big blizzard hit. They waited out in heated barn and then were showing off their elfish skills by running on snow drifts - where the heavy adult goats and humans would sink.
30. března - 7. dubna: Lékorce se narodila dvojčata Enya a Loreena (McKennitt). Enya je srandovní kozenka plná lumpáren, Lorinka ze začátku neuměla pít od mámy a skončila s hadičkou do žaludku. I povahou je takové trdlo a věčné miminko. March 30 - April 7: Licorice had twins - Enya and Loreena (McKennitt). Enya is a goofy doeling full of mischief, Lori could not nurse at the beginning and was tube fed. She is still such a baby.
8. - 29. dubna: Kůzlata rostou a zlobí. April 8 - 29: Goat kids growing up and getting mischevious.
Květen: Zastihla nás ještě jedna sněhová bouře, pak na prérii začala růst travička a všechno se zelenat, kůzlata se osamostatňují a rostou. May: We got one more blizzard, then the prairie started to grow and get green. The goat kids are growing more independent - and grow.
Červen: Kůzlata jsou tříměsíční, čím dál tím větší a samostatnější. June: The kids are three months old, getting big and independent.
A HROCH.NET document