Listopad 2020 November 2020
Přivezli jsme si kozenky, pořídili slepice, absolvovali pár jednodenních výletů na zajímavá místa a oslavili Díkuvzdání s přáteli. We have brought our goaties home, acquired chickens, went on a few single-day trips to interesting spots and celebrated Thanksgiving with friends.
Proměnlivost prérie nás stále fascinuje. Everchanging prairie still fascinates us.
Výlet na Gem Lake v Coloradu. Hiking to Gem Lake in Colorado.
Přivezení kozenek nám zabralo tři dny — dva dny jsme jeli na Kalifornské hranice, zpět jsme s naloženými kozenkami zvládli těch tisíc mil za sedmnáct hodin. Transporting our goaties took us three days — two to reach California border, while we managed to cover the thousand miles with goats loaded in seventeen hours.
Kozenky byly v novém domově nervózní, tak jsme jim pořídily jako společníky slepičky. Goaties were nervous in their new home, so we got them companion chickens.
Naší první pořádnou návštěvu jsme vzali na Terry Bison Ranch — kde můžete tyto obrovské krávy nejen spatřit zblízka (z bezpečí plechového vagónu), ale i je krmit. We took our first proper visitors to Terry Bison Ranch — where you can see these huge cattle not only really up close (from the safety of a metal train car), but feed them as well.
Návštěvu jsme na cestě domů kousek vyprovodili — do Vedauwoo — aby si trochu protáhli nohy před předlouhým sezením v autě. We accompanied our visitors a little along their way back — to Vedauwoo — where they could stretch their legs before sitting in their car for too long.
A HROCH.NET document