Velký výlet 2020 — část II Great Road Trip 2020 — Part II
Na velkém putovním výletě jsme projeli sedm států, urazili přes šest tisíc kilometrů během čtrnácti dní. Výlet jsme měli ale rozdělený na několik úseků a vždy jsme zůstávali několik nocí na jednom místě, abychom měli čas trochu prozkoumat různé lokality. During this great road trip we covered seven states, drove three thousand eight hundred miles in fourteen days. We had divided the journey into several legs, and when possible, we stayed for several nights in one town, to be able to check out various localities.
Flaming Gorge jsme navštívili více méně náhodou — hledali jsme místo, kde na chvíli vystoupit z auta a protáhnout si nohy. Z chvilkové zastávky se stala zastávka půldenní, a Ashley National Forest s přehradou ve dvou tisících metrech nad mořem, jsme opouštěli s lítostí — a slibem, že se vrátíme. We decided to visit Flaming Gorge more or less by accident — while looking for a spot to step out of our car and stretch our legs. A momentary break in our journey became a half day expedition, and we were leaving Ashley National Forest, with a reservoir at six thousand feet elevation, only reluctantly — promising ourselves to come back.
Vlídná rangerka nás poslala na Sheep Creek — kde se potok prokousal různými geologickými vrstvami. A kind ranger had sent us to Sheep Creek — where the stream had bitten through various geological layers.
Riverton, WY: První den balonování. Riverton, WY: First day ballooning.
Riverton, WY: Druhý den (v sobotu) se neletělo kvůli větru, takže z toho balonovací fotky nejsou, další máme až z neděle. Riverton, WY: There was no flying on second day (Saturday) on account of wind, so we made no pictures. Next one's are from Sunday.
A HROCH.NET document