Bay Area s Pepe 2019 Bay Area with Pepe 2019
Pepe přijela na skoro měsíční návštěvu, a protože jsme s ní absolvovali spoustu jednodenních výletů po okolí, rozhodli jsme se z nich udělat extra galerii. Ne všechny výlety se držely striktně v hranicích Sanfranciské zátoky, ale všechny byly co by dostavníkem za den až dva dojel, tak to snad můžeme pořád za Zátoku vydávat. Pepe came to visit for almost a month, and since we had made together many on-day trips in the vicinity, we decided to dedicated a separate gallery to them. Not all the trips belonged strictly within the extent of the San Franciso Bay Area, but they all would have been within one or two days of stage-coach ride, and thus perhaps we can keep a pretense.
První výlet byl, samozřejmě, za kozenkama &mdash a pak do redwoodů v Henry Cowell Parku ve Feltonu. Fotila převážně Sára, občas Pepe. Our first trip was, of course, to our goaties — and then to the redwoods in Henry Cowell Park in Felton. Pictures are mostly shot by Sarah, sometimes Pepe.
Další výlet byl historický, na misii San Juan Bautista, jakož i geologický, neboť se nachází na nechvalně známém zemětřesném zlomu San Andreas. Our next trip was a historic one, to a Spanish mission in San Juan Bautista, and a geological as well, for it is found right on the earth-quaking San Andreas Fault.
V městečku San Juan Bautista bývala rušná dostavníková zastávka. Dnes je tu výstavka — skanzen artefaktů historické Kalifornie (tedy všeho staršího než asi 100 let). Town of San Juan Bautista used to be a busy stage coach stop. Today it is a museum — a collection of historic California's artefacts (that is, anything older than about 100 years).
Nemohly jsme vynechat výlet k pobřeží Pacifiku.... We could not skip an outing to the shores of the Pacific...
S celou rodinou jsme pak objeli Sanfranciskou zátoku, podívali se na (viditelné kousky) Golden Gate Bridge a navštívili USS Hornet. We made a San Francisco Bay round-trip with the whole family, spotted (some visible parts of) the Golden Gate Bridge and visited USS Hornet.
A HROCH.NET document