Norsko — Česko 2018 Norway — Czechia 2018
V Norsku jsme strávili jen devět hodin dovolené, ale byly to hodiny nacpané turistickými atrakcemi. We had spent only nine hours of our vacation in Norway, but these hours were packed with tourist attactions.
V Oslu jsme byli podívat napřed ve Vikingskipshuset na více než tisíc let staré vikingské lodě, a pak padla volba na muzeum Framu, které nás nadchlo snad ještě víc než Vikingové. In Oslo, we first went to see Vikingskipshuset with over thousand years old Viking ships, and then we opted for the Museum of Fram, which too our breath away perhaps more than the Vikings.
V Česku jsme trávili nejvíce času s rodinou v Praze. In Czechia we spent most of our time with family in Prague.
Mořský svět obsahoval úžasné exponáty — škoda, že akvárium bylo pojato velmi suchopárně. Ocean World exposition consisted of awesome displays — too bad it was not very interactive.
Jeden víkend jsme se vypravili na chalupu na Vysočinu. On one weekend we journeyed to our cottage in the Highlands.
A HROCH.NET document