Letní Kirkwood 2017 Summer Kirkwood 2017
Naše loňská návštěva letního Kirkwoodu, kam v zimě jezdíme lyžovat, byla velmi úspěšná, a tak jsme se ji rozhodli zopakovat. Our last year's visit to summer Kirkwood, where we ski in winter, was a success, and so we decided to do it again.
Čertova ohrádka, Kirkwood, Sierra Nevada, Kalifornie
Resort přes léto provozuje dva vleky, vesměs pro horské cyklisty, ale za $20 svezou i pěšáka. Pro držitele (lyžařské) sezónní permice je svezení v její ceně. I nechali jsme se vyvézt o 333 metrů (1000 stop) výše a sešli cyklostezku rozkvetlým horským svahem.
Devil's Corral, Kirkwood, Sierra Nevada, California
The resort operates two chair lifts through the summer, mostly for mountain bikers, but for $20 they take hikers, too. For a (ski) season pass holder, rides are included. Hence we rode up 1,100 feet (333 meters) and hiked down the bike trail over a mountain slope in full bloom.
Hope Valley, Carson Pass, Sierra Nevada, Kalifornie
Hledajíce tábořiště v národním lese, narazili jsme na mnoho obsazených míst. Nakonec jsme zabydleli dosud nikdy naobývanou mýtinku v Hope Valley, a třebaže by se to zdálo, nenabourali jsme tam náš autobus, jenom ho postavili do svahu.
Hope Valley, Carson Pass, Sierra Nevada, California
Looking for a place to camp in the National Forest, we ran into many taken spots. Finally we broke in a previously unused clearing in Hope Valley, and no, we did not crash our bus there, just parked in a slope.
Red Cliff, Kirkwood, Sierra Nevada, Kalifornie
Z původního plánu chodit v po Pacific Crest Trail v Carsonově průsmyku sešlo, když jsme viděli davy na parkovišti. Protože nám nadále platily permice na vlek, opakovali jsme jízdu, nicméně odešli na protější kopec mimo okrsek resortu, kde vyhlídky stály za to.
Red Cliff, Kirkwood, Sierra Nevada, California
Our original plan to hike Pacific Crest Trail in Carson Pass suffered a demise when we beheld crowds on the trailhead parking lot. Since our season passes continued to be valid for chair rides, we repeated our ascent of the day before, but hiked on to the opposite ridge outside the resort boundary, where views were worth the effort.
A HROCH.NET document