Ovce na prázdninách 2016 Sheep on Holiday 2016
Po dlouhém bezvýletovém podzimu, kdy se Lisa vzpamatovávala z úrazu, jsme se vypravili do oblíbených končin v jižní Nevadě a Utahu. After a long and trip-less autumne, when Lisa recovered from her injury, we had set out for our favorite haunts in southern Nevada and Utah.
Návštěva u hobitů v Hendersonu nám v pondělí dala šanci očíhnout naši osvědčenou stezku Červeného kaňonu jménem Nádrže Kaliko. Visiting with Hobbits in Henderson gave us on Monday also a chance to check out our well proven trail in Red Rock, called Calico Tanks.
V úterý jsme dětem slíbili nenáročný chodníček na vyhlídku u Zionského tunelu. Natrefili jsme tu na vzácné stádo ovcí tlustorohých, které se okamžitě staly největší peckou celého výletu. On Tuesdaz we promised the kids an easy trail to Zion Tunnel overlook. We ran into a rare herd of Bighorn sheep, which immediately turned into a highpoint of the whole trip.
Soumrak nás zastihl ve vlastním zionském údolí u Chrámu Sinawava; zajímavé chodníčky úředně zavřeny pro led. Sunset found us in the Zion Valley proper, near Temple of Sinawava; interesting paths being officially closed for ice.
Nechtělo se nám trmácet do strmých stěn, a tak jsme se vypravili po placaté Východní stolové stezce na Pozorovatelnu. Stálo to za to. We did not feel like struggling up the steep walls, and so we hiked a quite level East Mesa Trail to the Observation Point. It was worth it.
A HROCH.NET document